Informasjon om koronaviruset

Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)

Transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)

Transporttenesta (TT-kort) er eit tilbod om drosjetransport for personar som er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problem med å bruke vanleg kollektivtransport.

Kven kan få tilbodet? 

  • Søker er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søker har vesentlege vanskar med å bruke vanleg kollektivtransport
  • Funksjonshemminga har minimum 1 års varigheit

Slik søker du 

Søk om transporttenest for funksjonshemma (TT-kort). Du må legge ved legeerklæring til søknaden.

Utfylt søknad og og legeerklæring leverast eller sendast Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Saksbehandling

Servicekontoret behandlar søknaden og tildeler tenesta. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som administrerer ordninga og fastsett kriteria for tildeling. Fylkeskommunen sett eit øver tak på antal brukarar. Søkarar som ikkje får søknaden innvilga kan klage på vedtaket. 

Slik klager du

Klage på enkeltvedtak

Regelverk

Kontaktinformasjon

Asbjørg Oddny Folland
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 53

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart