Parkeringskort for forflytninghemma

Parkeringskort for forflytningshemma blir gitt til bilførar eller passasjer som har særleg behov for tilrettelagt parkering knytt til bustad, arbeid eller anna aktivitet.

Kva får du?

Med parkeringskort for forflytninghemma kan du parkere på:

  • parkeringsplassar reservert for forflytningshemma
  • offentlege avgiftsparkeringsplassar, utan å betale avgift og utover tidsavgrensning

Krav til søkar

For å søke om parkeringkort for forflytningshemma må du oppfylle følgjande krav:

  • Du må ha legerklæring som dokumenterer at du ikkje kan gå eller har store vanskar med å bevege deg over lengre avstandar
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bustad, arbeid eller i sambande med regelmessige aktivitetar, for eksempel legebesøk

Slik søker du

Utfylt søknad og nødvendige vedlegg leverast eller sendast Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Slik klager du 

Regelverk   

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart