Bueiningar

Etter HVPU-reforma tidleg på 90-talet vart det i Vestnes kommune bygd fleire bustadar for menneske med utviklingshemming.

Kontaktinformasjon  

Kontakt

Linda Marie Gravem
Einingsleiar
E-post
Telefon 40 09 06 79