Gratis HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine

HPV-vaksine beskyttar mot livmorhalskreft og delvis mot enkelte andre kreftformer. Humant papillomavirus (HPV) smittar ved seksuell aktivitet og er svært vanleg. HPV-infeksjonar kan føre til utvikling av kreft.

HPV-vaksine for 7. klassetrinn

HPV-vaksine er eit tilbod til jenter og gutar i 7. klassetrinn. Det gir lik moglegheit for gutar og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldast HPV (Humant papillomavirus).

Sjå Folkehelseinstiuttet for meir informasjon.