Smittevern

Kommunen har mange oppgåver innan førebygging og behandling av smittsame sjukdommar. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlova sine bestemmingar blir følgd opp. 

Varsling av smitte

Ved mistanke om utbrudd av smittsame sjukdommar i skular, barnehagar, institusjonar, arbeidsplassar/bedrifter etc. skal den som oppdagar smitteutbruddet snarest mogleg kontakte smittevernlege. Smittevernlegen varslar vidare til aktuelle instansar som legevakt, fastlegar, Mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen er smittevernlege i Vestnes kommune.

Les meir om smittevern på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kontakt

Sabine Relling Bredeli
Smittevernlege/kommuneoverlege
E-post
Telefon 71 18 41 00
Mobil 90 96 41 31

Opningstider

Måndag - torsdag 08:30 - 16:00
Fredag 09:30 - 16:00

Telefontid
Kvardagar 09:00 - 15:30

Adresse

Besøksadresse

Brugata 6
6390 Vestnes

Kart