Legevakt

Legevakt

Legevakt
Legevakt Telefon
Øyeblikkeleg hjelp kvardagar kl. 08:00 – 15:30 71 18 41 00
Utanom telefontid (dvs. mellom kl. 08:00 og 09:00): 974 96 602
Øyeblikkelig hjelp kl. 15:30 – 08:00 og helg 70 27 03 00
Nasjonalt legevaktnummer (du kjem til Ålesund legevakt) 116 117
Dersom det er akutt og står om liv 113

Legevakta for Vestnes kommune er ei interkommunal legevakt for Vestnes, Ørskog, Stordal og Norddal kommuner.  På natt kl 22.00 – 08.00 blir alle henvendigar sett over til Ålesund Interkommunale Legevakt.

Opningstider utanom kontortid

  • Kvardager: kl 15:30 – 22:00
  • Laurdag/søndag/heilagdag: kl 12:00 – 18:00

Vakthavende lege har vakt på helg kl 08:00 – 22:00
Ålesund legevakt har nattlegevakt fra kl 22:00 – 08:00

Kvar finn du legevakta?

  • Vestnes Legesenter: Brugata 12, Kommunehuset Vestnes
  • Utanom opningstida til legekontoret kan du kontakte den interkommunale Legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog. Legevakta finn du i underetasjen til sjukeheimen i Ørskog (Sjøholtvegen 84). 
    Etter kl 22:00 vert dette telefonnummeret kopla direkte til Ålesund Legevakt.
  • Ålesund Interkommunale Legevakt: Åsesvingen 16, Ålesund