Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon for barn er eit  lovpålagt helsetilbud til alle barn mellom 0 - 5 år. Alle barn har rett til helsehjelp og foreldre pliktar til å medverke til at barnet deltek i helsekontroll.

Kva tilbyr vi?

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og rettleiing til foreldre, samt gjennomføring av det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Korleis få tilbudet?

Etter fødsel og adopsjon vil helsestasjonen ta kontakt med deg og tilby heimebesøk og helseundersøkelse.

Nytilflytta familiar oppfordrar vi til å ta kontakt med helsestasjonen.

Kven møter du?

På helsestasjonen møter du jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og fysioterapeut og familierettleiar.

Kontakt oss

Kontakt oss
Namn Telefon Mobil Epost
Avdelingsleiar Anne Elin Frøysa 71 18 41 90 948 41 710 epost
Einingsleiar Elly Slettvoll 71 18 10 32 901 58 565 epost

Kven kan få tilbud ved helsestasjonen?

Helsestasjonen er eit tilbud til alle gravide, barn og deira familiar i Vestnes kommune.

Kva kostar det?

Tilbudet er gratis.

Slik klager du

Eventuell klage kan rettast til avdelingsleiar helsestasjonen/einingsleiar Barn, ungdom og familie eller Fylkesmannen.

Nyttige lenker

Regelverk

Helse og omsorgstenesteloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen ekspedisjon
Telefon 71 18 41 97

Alt.telefon 71 18 41 90

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Helsestasjonen
Brugata 14
6390 Vestnes

Kart