Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Barnevern

Barnevern

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
E-post
Telefon 71 11 16 00
Wenche Strand
Enhetsleder
E-post

Opningstider

Kvardagar 08.00 - 15.30

Etter kontortid ring:
Barnevernsvakta 976 01 616

Adresse

Besøksadresse
Storgata 31
6413 Molde

Postadresse
Molde kommune
Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart