Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Barnevern

Barnevern

Fra 01.10.2018 har barnevernstenesta i Vestnes gått inn i felles interkommunal barnevernteneste for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes. 

Interkommunal barnevernteneste

Kontaktinformasjon

Interkommunal barnevernteneste
Telefon 71 11 16 00
Yngve Cappelen
Enhetsleder
E-post

Opningstider

Kvardagar 08.00 - 15.30

Etter kontortid ring:
Barnevernsvakta 976 01 616

Adresse

Besøksadresse

Godtfred Lies Plass 4
6413 Molde

Kart