Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Barnevern

Barnevern

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
E-post
Telefon 71 11 16 00
Wenche Strand
Enhetsleder
E-post

Opningstider

Kvardagar 08.00 - 15.30

Etter kontortid ring:
Barnevernsvakta 976 01 616

Adresse

Besøksadresse
Storgata 31
6413 Molde

Postadresse
Molde kommune
Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart