Melding om installasjon av eldstad

Kven kan montere eldstad?

Det blir ikkje stilt formelle kompetansekrav til den som skal montere eldstaden. Den som skal montere eldstaden må ha kjennskap til reglar for skorstein og eldstad. Det er monteringsavisinga til kvar enkelt eldstad som seier noko om kva krav som gjeld. Vi oppmodar å nytte ein sertifisert montør. 

Må eg søke om å installere eldstaden min?

Installasjon av eldstad i eksisterande bustad er ikkje søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiar). Vi oppmodar deg å får et monteringsbevis av montøren. Dette skal vere ferdig utfylt og signert av montør. Skjema for innmelding finn du her. Innmelding skal gjerast seinast ein månad etter at installasjonen er blitt gjort.

NB: Skal eldstaden og ny skorstein monterast samtidig eller i bolig under oppføring er eldstaden søknadspliktig som ein del av varmeanlegget.

Regelverk

Forskrift om brannforebygging § 6   
Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-10   
Byggteknisk forskrift (TEK) § 15-3

Kontakt

Per Brakstad Bergmyr
Feiar
E-post
Telefon 91 67 30 50

Adresse

Besøksadresse

Vestnes Brannstasjon
Misfjordvegen 10
6390 Vestnes

Kart