Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Mobbing i barnehage

Mobbing i barnehage

Barnehagane i Vestnes har fokus på å arbeide med haldningar og sosial kompetanse i det førebyggande arbeidet mot mobbing og diskriminering. Venskap mellom barn er ein viktig føresetnad i det førebyggande arbeidet.
Klikk for stort bilete

Vestnes har eigen handlingsplan mot mobbing

Målet med denne planen er å synleggjere korleis barnehagane i Vestnes arbeider førebyggande mot mobbing, samstundes som den skal vere eit verkty til hjelp når mobbing, utestenging og trakassering blir avdekt.

Mobbeombod

Alle fylke har sitt eige mobbeombod. Mobbeombodet skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre slik at desse får ivaretatt sine rettigheiter til eit godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskule. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Nyttig lenker

Her finn du god informasjon om mobbing, kven som kan hjelpe deg og dine og dine rettigheiter.  
Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, Utdanningsdirektoratet 

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart