Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2021/2022

11.10.2021 er felles planleggingsdag for alle barnehagane i Vestnes kommune. 
Vi skal og ha ein felles planleggingsdag vinteren 2022, men den er ikkje datofesta enno. Begge desse er fagdagar i regi av Høgskulen i Volda.

Dei tre andre planleggingsdagane blir bestemt lokalt i den einskilde barnehage. Ta kontakt med barnehagen for nærare informasjon om desse dagane.

Ferieavvikling

Alle barn skal avvikle minimum 4 veker ferie i løpet av barnehageåret, der minst 3 veker skal vere samanhengande.

Personalet skal gjennomføre 5 planleggings- og kursdagar i løpet av året som kjem i tillegg til 4 veker ferie.

For sommarferie er hovudregelen sommaropen barnehage. Samarbeidsutvalet ved den enkelte barnehage kan vedta feriestengt barnehage. Sjå retningslinjer for fleksibel ferieavvikling (s 6. i vedtektene). (PDF, 51 kB)

Dei kommunale barnehagane held stengt julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane klokka 12.00

Sommarferie 2022

Oppdatering kjem i løpet av hausten 2021.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 905 25 806

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart