Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2018/2019:

  • 06.08.2018
  • 07.08.2018
  • 08.10.2018
  • 25.02.2019
  • 24.06.2019

Ferieavvikling

Alle barn skal avvikle minimum 4 veker ferie i løpet av barnehageåret, der minst 3 veker skal vere samanhengande.

Personalet skal gjennomføre 5 planleggings- og kursdagar i løpet av året som kjegm i tillegg til 4 veker ferie.

For ferieåra 2018 og 2019 er det eit prøveprosjekt ved Helland barnehage med feriestengt 3 veker om sommaren og 1 veke i romjula.

Dei andre kommunale barnehagane følgjer gjeldande vedtekter og retningslinjer for fleksibel ferieavvikling.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart

Fann du det du leita etter?