Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2019/2020:

  • 05.08.2019
  • 06.08.2019
  • 07.10.2019
  • 19.03.2020
  • 22.06.2020

Ferieavvikling

Alle barn skal avvikle minimum 4 veker ferie i løpet av barnehageåret, der minst 3 veker skal vere samanhengande.

Personalet skal gjennomføre 5 planleggings- og kursdagar i løpet av året som kjem i tillegg til 4 veker ferie.

For ferieåra 2018 og 2019 er det eit prøveprosjekt ved Helland barnehage med feriestengt 3 veker om sommaren og 1 veke i romjula.

Dei andre kommunale barnehagane følgjer gjeldande vedtekter og retningslinjer for fleksibel ferieavvikling.

Sommarferie 2019

Helland barnehage har feriestengt i veke 29,30 og 31

Tomrefjord barnehage, Gardstunet barnehage, Fiksdal oppvekstsenter, barnehage og Tresfjord oppvekstsenter, barnehage har feriestengt i veke 28,29, 30 og 31

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Rådhuset: 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart