Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2020/2021

05.10.2020 og 04.06.2021 er felles planleggingsdagar for dei kommunale barnehagane.

Dei tre andre planleggingsdagane blir bestemt lokalt i den einskilde barnehage. Ta kontakt med barnehagen for nærare informasjon om desse dagane.

Ferieavvikling

Alle barn skal avvikle minimum 4 veker ferie i løpet av barnehageåret, der minst 3 veker skal vere samanhengande.

Personalet skal gjennomføre 5 planleggings- og kursdagar i løpet av året som kjem i tillegg til 4 veker ferie.

For sommarferie er hovudregelen sommaropen barnehage. Samarbeidsutvalet ved den enkelte barnehage kan vedta feriestengt barnehage. Sjå retningslinjer for fleksibel ferieavvikling (s 6. i vedtektene). (PDF, 79 kB)

Dei kommunale barnehagane held stengt julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane klokka 12.00

Sommarferie 2020

Helland barnehage har sommaropen barnehage.

Tomrefjord barnehage, Gardstunet barnehage, Fiksdal oppvekstsenter, barnehage og Tresfjord oppvekstsenter, barnehage har feriestengt i veke 29,30, 31 og 32.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 905 25 806

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Oppfordrar likevel publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart