Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2021/2022

11.10.2021 og 27.05.2022 er felles planleggingsdagar for alle barnehagane i Vestnes kommune. 
Begge desse er fagdagar i regi av Høgskulen i Volda.

Dei tre andre planleggingsdagane blir bestemt lokalt i den einskilde barnehage. Ta kontakt med barnehagen for nærare informasjon om desse dagane.

Ferieavvikling

Om sommaren er barnehagane stengt 4 veker, som regel tre veker i juli og ei veke i august. 

Barnehagane har ope i romjul og påskedagane etter behovsundersøking. 

Dei kommunale barnehagane held stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane klokka 12.00.

Sommarferie 2022

Barnehagane er stengt i veke 28, 29, 30 og 31.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 905 25 806

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart