Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Barnehagerute

Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2022/2023

10.10.2022 er felles planleggingsdag for alle barnehagane i Vestnes kommune. I tillegg skal vi ha ein felles planleggingsdag våren 2023, denne er ikkje datofesta enno. Begge desse er fagdagar i regi av Høgskulen i Volda.

Dei tre andre planleggingsdagane blir bestemt lokalt i den einskilde barnehage. Ta kontakt med barnehagen for nærare informasjon om desse dagane.

Ferieavvikling

Om sommaren er barnehagane stengt i 4 veker, som regel tre veker i juli og ei veke i august. 

Barnehagane har ope i romjul og påskedagane etter behovsundersøking. 

Dei kommunale barnehagane held stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane klokka 12.00.

Sommarferie 2023

Barnehagane er stengt i veke 28, 29, 30 og 31.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 905 25 806

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart