Barnehagerute

I løpet av eit barnehageår har vi 5 planleggingsdagar, dette er dagar barnehagen er stengt for barna.

Planleggingsdagen er tid til samarbeid i personalet, i tillegg til fagleg påfyll som er viktig for å gjere barnehagedagen best mogleg for alle barn. Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vere i stadig endring og utvikling. Barnehagen skal vere rusta til å møte nye krav og utfordringar. Det krev ei stadig utvikling av kompetansen til personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2023/2024

08.08.2023 og 09.10.2023 er felles planleggingsdag for alle barnehagane i Vestnes kommune. 

Dei tre andre planleggingsdagane blir bestemt lokalt i den einskilde barnehage. Ta kontakt med barnehagen for nærare informasjon om desse dagane.

Ferieavvikling

Om sommaren er barnehagane stengt i 4 veker, som regel tre veker i juli og ei veke i august. 

Barnehagane har ope i romjul og påskedagane etter behovsundersøking. 

Dei kommunale barnehagane held stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane klokka 12.00.

Sommarferie 2024

Barnehagane er stengt i veke 28, 29, 30 og 31.

Kontakt

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 90 52 58 06

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart