Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Logoped

Logoped

Logopeden utgreier og gjev hjelp til førskolebarn og elevar frå 0 -16 år med språklege vanskar.

Kva tilbyr vi?

Logopeden utgreier og gjev hjelp til førskolebarn og elevar frå 0 -16 år med språklege vanskar som:

  • Uttalevanskar
  • Språkvanskar
  • Taleflytvanskar (stamming og løpsk tale)
  • Stemmevanskar

Barn som har ein eller fleire av vanskane ovanfor kan bli tilvist til logoped.

Logopeden kan hjelpe med å:

  • Rettleie foreldre og/eller personalet i barnehage og skule
  • Gje barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utgreiing
  • Kartleggje for eventuell vidare tilvising
  • Hjelpa kan barnet få enkeltvis eller i gruppe, hos logopeden på PPT, på skulen i barnehagen eller i heimen

Slik går du fram ved tilvising til logoped

Foreldre/føresette, barnehage, skule eller behandlar kan tilvise barnet til logoped. Føresette må samtykke til tilvisinga. Ta kontakt med PPT, barnehagen, skulen eller behandlar til barnet for tilvising til logoped.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema for tilvisning til logoped (papirskjema)

Nyttige lenker

Kven kan få stønad til logoped- og audiopedagogtenester frå Helfo?

Kontaktinformasjon

PPT ekspedisjon
E-post
Telefon +47 47 76 25 87

(ber om at du helst ringer tysdag eller torsdag)

Monica Dalhaug
Lektor
E-post
Telefon +47 47 76 90 63

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 23
6390 Vestnes

Postadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes
 

Kart