Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Barn med nedsett funksjonsevne

Barn med nedsett funksjonsevne

Har du barn med nedsett funksjonsevne skal kommunen sikre at barnet får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Kommunen skal

Jf. Barnehagelova §37 har kommunen plikt til å legge til rette for barn med nedsett funksjonsevne som er busett i kommunen, og som har barnehageplass. Kommunen må sette barnehagane i stand til å gje dei aktuelle barna eit tilrettelagt tilbod. Tilrettelegging kan t.d. vere utstyr, bygningsmessige endringar, støtte til bemanning eller andre tiltak.

Kommunen sin tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne gjere seg nytte av barnehagetilbodet.

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon +47 90 52 58 06

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart