Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Barn med nedsett funksjonsevne

Barn med nedsett funksjonsevne

Har du barn med nedsett funksjonsevne skal kommunen sikre at barnet får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Kommunen skal

Jf. Barnehagelova §19 g har kommunen plikt til å legge til rette for barn med nedsett funksjonsevne som er busett i kommunen, og som har barnehageplass. Kommunen må sette barnehagane i stand til å gje dei aktuelle barna eit tilrettelagt tilbod. Tilrettelegging kan t.d vere utstyr, bygningsmessige endringar, støtte til bemanning eller andre tiltak.

Kommunen sin tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne gjere seg nytte av barnehagetilbodet.

Barn med nedsett funksjonsevne

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart