Barn med nedsett funksjonsevne

Har du barn med nedsett funksjonsevne skal kommunen sikre at barnet får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Kommunen skal

Jf. Barnehagelova §37 har kommunen plikt til å legge til rette for barn med nedsett funksjonsevne som er busett i kommunen, og som har barnehageplass. Kommunen må sette barnehagane i stand til å gje dei aktuelle barna eit tilrettelagt tilbod. Tilrettelegging kan t.d. vere utstyr, bygningsmessige endringar, støtte til bemanning eller andre tiltak.

Kommunen sin tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne gjere seg nytte av barnehagetilbodet.

Kontakt

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 90 52 58 06

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart