Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlege behov for det. Dette gjeld uavhengig av om det går i barnehage.

Formålet

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gje barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklege og sosiale ferdigheiter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. 

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn busett i kommunen.

Les meir i Lov om barnehager (Barnehageloven) - Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

Kven har rett på spesialpedagogisk hjelp?  

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom dei har særleg behov for det. Dette gjeld uavhengig av om barnet går i barnehage.

Krav til barnehagen

Før eit barn blir tilvist til PPT må barnehagen vurdere om barnet kan få hjelp innanfor det allmennpedagogiske tilbodet først. Dersom barnet framleis ikkje har tilstrekkeleg utbytte av tilbodet, skal barnehagen kontakte PPT. Dette skjer i samråd med foreldra/føresette.

Slik får du hjelp

Når foreldre/føresette ber om spesialpedagogisk hjelp til barnet sitt har kommunen plikt til å sikre at PPT utarbeider ei sakkunig vurdering og at kommunen fattar vedtak.

Kostar det noko?

Tilbodet er gratis.

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

May Britt Lyngvær Skavnes
Barnehagerådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 95
Mobil 905 25 806

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart