Tema- og sektorplanar

Tema- og sektorplanar

Tema- og sektorplanar er planar for bestemte tenester, tema eller sektorar. Tema- og sektorplanar vert utarbeid ut frå kommunens planstrategi.

Temaplanar  

Temaplanar er planar for bestemte tenester, tema eller sektorar og blir utarbeidd i samsvar med kommunens planstrategi.

Følgande temaplanar er lista opp i strategien:

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 951 04 369

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart