Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Tilbudskonkurranse - rammeavtale for anskaffelse av AV-utstyr til ordinære møterom

Tilbudskonkurranse - rammeavtale for anskaffelse av AV-utstyr til ordinære møterom

Kommunen skal oppgradere ein del av dei ordinære møteromma slik at vi får moderne og komplette møterom. Vi skal inngå rammeavtale med ein leverandør om innkjøp, oppsett, installering av utstyr og support.  

Avtalen gjeld for 2 år, med høve til å forlenge i 1 + 1 år.
Frist for å levere inn tilbod er fredag 21. desember kl. 14.00.

Konkuransegrunnlaget: