Løn og rekneskap

Løn- og rekneskapsavdelinga har ein samordnande funksjon og skal gje alle driftseiningane fagleg rådgjeving.

Samordning av budsjettarbeidet ligg til avdelinga.

Vestnes kommune kjøper løn- og rekneskapstenester frå Ålesund kommune.