Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris

Kontaktinformasjon Helsehuset Stella Maris

Kontaktinformasjon Helsehuset Stella Maris
Avdeling Bueining Telefon e-post
Langtidsavd. 2 Holmen 482 71 356
Båten 482 56 609
Ystetind 482 89 076
Birgit Varmedal Hole 902 76 291 Send e-post
Langtidsavd. 3 Lauparen 481 42 312
Skåla 900 51 196
Vågen 901 36 834
Hanne Grethe Nerås 903 65 381 Send e-post
Kortidsavd. Melen 482 23 479
Blåskjerdingen 482 40 295
Amanda Solevågseide 905 33 451 Send e-post
Resepsjon 476 03 613

Kontaktinformasjon

Greta Bjerke
Einingsleiar
E-post
Telefon 911 42 009

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 6
6390 Vestnes