Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris

Kontaktinformasjon Helsehuset Stella Maris

Kontaktinformasjon Helsehuset Stella Maris
Avdeling Bueining Telefon e-post
Langtidsavd. 2 Holmen 482 71 356
Båten 482 56 609
Ystetind 482 89 076
Birgit Varmedal Hole 902 76 291 Send e-post
Langtidsavd. 3 Lauparen 481 42 312
Skåla 900 51 196
Vågen 901 36 834
Hanne Grethe Nerås 903 65 381 Send e-post
Kortidsavd. Melen 482 23 479
Blåskjerdingen 482 40 295
Amanda Solevågseide 905 33 451 Send e-post
Resepsjon 476 03 613

Kontaktinformasjon

Greta Bjerke
Einingsleiar
E-post
Telefon 911 42 009

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 6
6390 Vestnes