Vestnes kommune sine nettsider

Vestnes kommune arbeider kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale læremidla våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Vestnes kommune arbeider med å teste alle krav.  Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her. 

Domene tilhøyrande Vestnes kommune

vestnes.kommune.no 
iVestnes (under arbeid)
vestnesbibliotek.no 
vestneslegesenter.no
digiplan-vestnes.no 

Tilgjengeleg på vestnes.kommune.no 

Skjemaløysing/søknadsskjema
Politikarmodulen - 360° Opengov 
KommuneTV (under arbeid)
Postjournalen - 360° Public journal 
Arkivplan (ikkje vurdert)
Planportalen (ikkje vurdert)
Ledige stillingar - Easycruit 
eDialog
Framsikt - økonomiplan (under arbeid)
Framsikt - årsrapport 
Opplæringskontoret (ikkje vurdert)
Min Side (ikkje vurdert)

Visma Flyt - flyktning (ikkje vurdert)