Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Vestnes kommune sine nettsider

Vestnes kommune sine nettsider

Vestnes kommune arbeider kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale læremidla våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Vestnes kommune arbeider med å teste alle krav.  Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her. 

Domene tilhøyrande Vestnes kommune

vestnes.kommune.no 
iVestnes (under arbeid)
vestnesbibliotek.no 
vestneslegesenter.no
digiplan-vestnes.no 

Tilgjengeleg på vestnes.kommune.no 

Skjemaløysing/søknadsskjema
Politikarmodulen - 360° Opengov 
KommuneTV (under arbeid)
Postjournalen - 360° Public journal 
Arkivplan (ikkje vurdert)
Planportalen (ikkje vurdert)
Ledige stillingar - Easycruit 
eDialog
Framsikt - økonomiplan (ikkje vurdert)
Framsikt - årsrapport (ikkje vurdert)
Opplæringskontoret (ikkje vurdert)
Min Side (ikkje vurdert)

Visma Flyt - flyktning (ikkje vurdert)