Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Skule og barnehage

Skule og barnehage

Vestnes kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale læremidla våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Skule

Desse tenestene er i bruk i skulane i Vestnes kommune:

Barnehage

  • Visma FLYT - barnehage (ikkje vurdert)