Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Kultur

Kultur

Desse tenestene er i bruk i kultureininga. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Vestnes kommune arbeider med å teste alle krav. Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

  • Speedadmin
  • Vestnes bibliotek 
  • Vestnes bibliotek - Micromarc - blir ikkje testa, skal fasast ut i 2023.
  • Bua utlånsportal (ikkje vurdert)
  • Vestnes Frivilligsentral (ikkje vurdert)