Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Vestnes kommune arbeider kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale løysingane våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Desse tenestene er i bruk i helse- og omsorgstenesta. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Vestnes kommune arbeider med å teste alle krav. Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere tilgjengelegheitserklæringa i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

  • vestneslegesenter.no
  • PasientPost Vestnes kommune 
  • CosDoc - blir ikkje vurdert foreløpig, skal fasast ut i samband med innføring av Helseplattformen
  • Sampro (ikkje vurdert)
  • SystemX - blir ikkje vurdert foreløpig, skal fasast ut i samband med innføring av Helseplattformen