Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Helse og omsorg

Vestnes kommune arbeider kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale løysingane våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Desse tenestene er i bruk i helse- og omsorgstenesta. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Vestnes kommune arbeider med å teste alle krav. Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere tilgjengelegheitserklæringa i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

  • vestneslegesenter.no
  • PasientPost Vestnes kommune 
  • CosDoc - blir ikkje vurdert foreløpig, skal fasast ut i samband med innføring av Helseplattformen
  • Sampro (ikkje vurdert)
  • SystemX - blir ikkje vurdert foreløpig, skal fasast ut i samband med innføring av Helseplattformen