Personvernombod

Personvernombod

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet er ikkje underlagt instruksjonsmyndigheit frå leiinga.

Personvernombodet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheiter, samt påpeike brudd på regelverket overfor den som er ansvarleg.

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon til personvernombodet i kommunen: