Personvernombod

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet er ikkje underlagt instruksjonsmyndigheit frå leiinga.

Personvernombodet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheiter, samt påpeike brudd på regelverket overfor den som er ansvarleg.

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon til personvernombodet i kommunen:

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
E-postadresse: personvernombud@ikamr.no
E-post: personvernombud@ikamr.no
Telefon: 920 76 580
Nettside: www.ikamr.no/om-personvernombod
Adresse: Kirkegata 10B, 6004 Ålesund
Postadresse: Postboks, 1073 Sentrum, 6001 Ålesund