Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 23.01.2021, kl 11:41

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Frå 25. januar har Vestnes kommune fått nytt sentralbord og nye telefonnummer.

2 telefonnummer er framleis dei same:

  • Vestnes kommune 71184000
  • Vestnes legesenter 71184100

Klikk på lenka for å søke etter ein tilsett eller avdeling.

Personvernombod

Personvernombod

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet er ikkje underlagt instruksjonsmyndigheit frå leiinga.

Personvernombodet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheiter, samt påpeike brudd på regelverket overfor den som er ansvarleg.

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon til personvernombodet i kommunen: