Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Personvernombod

Personvernombod

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet er ikkje underlagt instruksjonsmyndigheit frå leiinga.

Personvernombodet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheiter, samt påpeike brudd på regelverket overfor den som er ansvarleg.

Les meir om personvernombodet sine oppgåver på Datatilsynet sine sider.

Kontaktinformasjon til personvernombodet i kommunen: