Personvernerklæring

Personvern og informasjonsikkerheit er viktig for oss!

Vestnes kommune skal behandle personopplysingane dine på ein lovleg og sikker måte. På denne sida kan du lese om korleis vi behandlar personopplysingane dine og kva rettar du har som registrert i systema våre.

Kontakt

Personvernombod
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Vestnes kommune
Post- og besøksadresse: Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Telefon 71 18 40 00