Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Informasjonskapslar, analyse og søk

Vi nyttar informasjonskapslar på våre nettsider. Formålet er å betre innhaldet og tenestene vi leverer til besøkande på nettsidene, slik at dei blir meir brukarvennlege.

Cookies/informasjonskapslar

Ein cookie er ei lita tekstfil som legg seg i minne i nettlesaren din, og den gir oss statistikk som vi brukar til å gjere nettsidene og dei digitale tenestene våre betre. Ingen personleg eller identifiserande informasjon blir lagra og vi kan ikkje identifisere enkeltbrukarar. Døme på kva statistikken gir svar på, kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstader brukarane kjem frå og kva nettlesarar som nyttast.

Våre nettsider nyttar Google Analytics. Sjå personvernreglar for google analytics.

Du kan hindre at cookies blir installert ved å endre på innstillingane i din nettlesar. Vi ønskjer imidlertid å understreke at dette i enkelte tilfelle kan hindre nokon av funksjonane på nettsida. Ved å bruke våre nettsider godtek du at Google behandlar dataene dei har samla om deg på den måten og til det formålet som er beskreve ovanfor.

«Fant du det du leitte etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Nederst i nokre av artiklane på nettstaden finn du ein funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du leitte etter, eller ikkje. Vi brukar tilbakemeldinga til å betre innholdet på nettstaden. Brukar du denne funksjonen, ligg det igjen ein informasjonskapsel på datamaskina di. Den kan ikkje brukasst til å spore meldinga tilbake til deg. Tilbakemeldinga du sender oss blir lagra i vår database.

Funksjonen blir ikkje brukt til spørsmål og svar, og vi ber deg derfor om ikkje å registrere spørsmål som du ønskjer svar på her. Vi ber deg om å ikkje registrere sensitiv informasjon, då funksjonen ikkje er sikra (kryptert).

Nettstadssøk

Vi lagrar informasjon om søkeord og val som blir nytta i nettstadssøket (intern søkefunksjon). Vi brukar informasjonen til å betre innhald og navigasjon for brukarar av nettsidene. Bruksmønster og statistikk frå søk kan ikke koplast til andre opplysningar om brukaren, som til dømes IP-adresse.