Landbruk og miljø

Landbruk og miljø

Vedteke i kommunestyret 30.01.2020 sak 5/20


Gjeldande frå 01.01.2020

Gebyr landbruksavdelinga