Landbruk og miljø

Landbruk og miljø

Vedteke i kommunestyret 15.11.2018, sak 74/2018


Gjeldande frå 01.01.2019

Gebyr landbruksavdelinga