Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Tillitsvalde og verneombod

Tillitsvalde og verneombod

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde
LO kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Fagforbundet Kari Solvågseide 92480652 fagforbundet@vestnes.kommune.no
Fellesorganisasjonen Birgitte Gjelsten Hjelvik 99256101 birgitte.gjelsten@vestnes.kommune.no
El og IT-forbundet Stig Andre Heggem stig.andre.heggem@elogit.no
Credo Stefan Bocken stefan.bocken@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
YS kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Delta Janne Eik 021125 delta@vestnes.kommune.no
Skolelederforbundet Ronny Engan 95102115 ronny.engan@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Unio Hovudtillitsvald Telefon E-post
Utdanningsforbundet Mari Nalbant Karadash post@vestnes.utdanningsforbundet.no
Norsk Sykepleierforbund Solbjørg Rekdal solbjorg.rekdal@vestnes.kommune.no
Norsk Fysioterapiforbund Ole Martin Bersås ole.martin.bersas@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Akademikerne kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Den Norske Jordmorforening Anne Malene Salte anne.malene.salte@vestnes.kommune.no
NITO Torgeir Utgård torgeir.utgard@vestnes.kommune.no
Legeforeningen Charlotte Olafsen charlotte.olafsen@vestnes.kommune.no
Naturviterne Alexander Connor alexander.connor@vestnes.kommune.no
Tekna

Hovudverneombod i Vestnes kommune

Hovudverneombod i Vestnes kommune
Tittel Namn Telefon E-post
Hovudverneombod