Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Tillitsvalde og verneombod

Tillitsvalde og verneombod

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde
LO kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Fagforbundet Kari Solvågseide 92480652 fagforbundet@vestnes.kommune.no
Fellesorganisasjonen Birgitte Gjelsten Hjelvik 99256101 birgitte.gjelsten@vestnes.kommune.no
El og IT-forbundet Stig Andre Heggem stig.andre.heggem@elogit.no
Credo Stefan Bocken stefan.bocken@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
YS kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Delta Janne Eik 021125 delta@vestnes.kommune.no
Skolelederforbundet Ronny Engan 95102115 ronny.engan@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Unio Hovudtillitsvald Telefon E-post
Utdanningsforbundet Mari Nalbant Karadash post@vestnes.utdanningsforbundet.no
Norsk Sykepleierforbund Solbjørg Rekdal solbjorg.rekdal@vestnes.kommune.no
Norsk Fysioterapiforbund Ole Martin Bersås ole.martin.bersas@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Akademikerne kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Den Norske Jordmorforening Anne Malene Salte anne.malene.salte@vestnes.kommune.no
NITO Torgeir Utgård torgeir.utgard@vestnes.kommune.no
Legeforeningen Charlotte Olafsen charlotte.olafsen@vestnes.kommune.no
Naturviterne Alexander Connor alexander.connor@vestnes.kommune.no
Tekna

Hovudverneombod i Vestnes kommune

Hovudverneombod i Vestnes kommune
Tittel Namn Telefon E-post
Hovudverneombod