Tillitsvalde og verneombod

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde
LO kommune Hovudtillitsvald E-post
Fagforbundet Kari Solvågseide fagforbundet@vestnes.kommune.no
Fellesorganisasjonen Birgitte Gjelsten Hjelvik birgitte.gjelsten@vestnes.kommune.no
El og IT-forbundet Stig Andre Heggem stig.andre.heggem@elogit.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
YS kommune Hovudtillitsvald E-post
Delta Kine Renate Hove Sørvik delta@vestnes.kommune.no
Skolelederforbundet Trond Otto Berg trond.otto.berg@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Unio Hovudtillitsvald E-post
Utdanningsforbundet Mari Nalbant Karadash post@vestnes.utdanningsforbundet.no
Norsk Sykepleierforbund Solbjørg Rekdal solbjorg.rekdal@vestnes.kommune.no
Norsk Fysioterapiforbund Torun Weibust torun.weibust@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Akademikerne kommune Hovudtillitsvald E-post
Den Norske Jordmorforening Anne-Malen Salte anne.malen.salte@vestnes.kommune.no
NITO Torgeir Utgård torgeir.utgard@vestnes.kommune.no
Legeforeningen Charlotte Olafsen charlotte.olafsen@vestnes.kommune.no
Naturviterne Alexander Connor alexander.connor@vestnes.kommune.no

Hovudverneombod i Vestnes kommune

Hovudverneombod i Vestnes kommune
Tittel Namn E-post
Hovudverneombod Kenn Andrè Sæterøy kenn.saeteroy@vestnes.kommune.no