Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Tillitsvalde og verneombod

Tillitsvalde og verneombod

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde

Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovudtillitsvalde
LO kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Fagforbundet Kari Solvågseide 92480652 fagforbundet@vestnes.kommune.no
Fellesorganisasjonen Birgitte Gjelsten 99256101 birgitte.gjelsten@vestnes.kommune.no
El og IT-forbundet Stig Andre Heggem stig.andre.heggem@elogit.no
Credo Stefan Bocken stefan.bocken@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
YS kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Delta Kine Kvamsøe Rekdal 41365978 delta@vestnes.kommune.no
Skolelederforbundet Ronny Engan ronny.engan@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Unio Hovudtillitsvald Telefon E-post
Utdanningsforbundet Mari Nalbant Karadash post@vestnes.utdanningsforbundet.no
Norsk Sykepleierforbund Solbjørg Rekdal solbjorg@rekdal@vestnes.kommune.no
Norsk Fysioterapiforbund Ole Martin Bersås ole.martin.bersas@vestnes.kommune.no
Oversikt over fagforeiningsorganisasjonane og hovedtillitsvalde
Akademikerne kommune Hovudtillitsvald Telefon E-post
Den Norske Jordmorforening Anne Malene Salte anne.malene.salte@vestnes.kommune.no
NITO Torgeir Utgård torgeir.utgard@vestnes.kommune.no
Legeforeningen Charlotte Olafsen charlotte.olafsen@vestnes.kommune.no
Tekna

Hovudverneombod i Vestnes kommune

Hovudverneombod i Vestnes kommune
Tittel Namn Telefon E-post
Hovudverneombod Vigdis Lenning 92648833 vigdis.lenning@vestnes.kommune.no