Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Spørsmål/melding til lønn?

Spørsmål/melding til lønn?

Lønnskontoret har fast telefontid. I ein periode vil no telefontida vere måndagar og onsdagar frå kl 10:00 til 14:00. 

Vi oppmodar til at førespurnader i størst mogleg grad rettast via
e-post lonskontoret@vestnes.kommune.no eller kontaktskjemaet under.

Vi minner samtidig om at sensitive opplysningar ikkje skal sendast på e-post i henhold til personvernlovgjevinga.

Kontaktinformasjon

Lønnskontor
Telefon 948 68 122

Telefontid:
Måndag og onsdag kl. 10 - 14

Lønnskontoret
lonskontoret@vestnes.kommune.no

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart