Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Spørsmål/melding til lønn?

Spørsmål/melding til lønn?

Lønnskontoret har fast telefontid. I ein periode vil no telefontida vere måndagar og onsdagar frå kl 10:00 til 14:00. 

Vi oppmodar til at førespurnader i størst mogleg grad rettast via
e-post lonskontoret@vestnes.kommune.no eller kontaktskjemaet under.

Vi minner samtidig om at sensitive opplysningar ikkje skal sendast på e-post i henhold til personvernlovgjevinga.

Kontakt

Lønnskontor
Telefon 94 86 81 22

Telefontid:
Måndag og onsdag kl. 10 - 14

Lønnskontoret
lonskontoret@vestnes.kommune.no

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart