Spørsmål/melding til lønn?

Spørsmål/melding til lønn?

Lønnskontoret har innført fast telefontid frå kl 13:00 til 15:00 måndag til torsdag.

Vi oppmodar til at førespurnader i størst mogleg grad rettast via e-post eller kontaktskjemaet under.

Vi minner samtidig om at sensitive opplysningar ikkje skal sendast på e-post i henhold til personvernlovgjevinga.

Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Siv Merete Heggen
Fagansvarleg løn
E-post
Telefon 948 68 122
Grethe Os Farkvam
Konsulent
E-post
Telefon 902 19 194

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart