Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Krav om EHF-format for faktura

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Krav om EHF-format for faktura

Krev du betaling frå Vestnes kommune, må det gjerast via faktura i EHF-format til vårt aksesspunkt.

Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnr. : 939 901 965 og vårt aksesspunkt er Visma  

Dette gjev ei rekke fordelar for begge partar

  • Raskare betaling – postgang og manuelle rutinar blir eliminert
  • Innsparing i form av papir, porto og automatiserte rutinar 
  • Risikoen for feil blir redusert (feil tasting og/eller tolkning ved skanning) 

Sjå rettleiing som kort beskriv dei ulike valmulegheitene du har for å kome i gang med EHF-fakturering

Merk

  • Faktura skal vere påført eit 4-siffera ansvarsnummer som referanse. Dei 4 siffera skal stå aleine i fakturafeltet «AccountingCost» (obligatorisk EHF-felt). 
  • Bestillar sitt namn og/eller eining skal kome fram på fakturaen.
  • Faktura sendt via epost reknast ikkje som elektronisk faktura og vert ikkje godteke
  • Mangelfulle fakturaer (innhald, kvalitet og merking) vil bli returnert til leverandør 
  • Ev. vedlegg må følgje fakturaen i EHF

Betalingsvilkår

Vestnes kommune har som standard betalingsvilkår 30 dagar frå fakturadato.

Opningstider

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart