Innbetalingar utan tilsendt faktura

Kontonummer til Vestnes kommune gjeldande frå 01.01.2020:
OCR/KID: 1506.28.98701
Driftskonto: 1506.28.14168
Bankkonto skatt: 6345.07.15354

IBAN OCR/KID: NO3215062898701

BIC/Swift: DNBANOKKXXX

Det er viktig at du opplyser på fakturaen om kven som betalar og kva betalinga gjeld. 

Vestnes kommune kan ta i mot efakturaer som blir sendt via eit aksesspunkt.
Vestnes kommune er registrert i ELMA-registeret med nr. 939 901 965

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Kart