Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

eFaktura

eFaktura

Rekninga rett i nettbanken.

Kva er fordelen med eFaktura?

eFaktura er enkel, oversiktleg og fleksibel, dessutan miljøvenleg – då ein slepp unna bruk av papir og transport.

  • Du får fakturaen rett i nettbanken, i staden for på papir i postkassen.
  • Du slepp å taste inn KID-nummer, kontonummer eller sum når du skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan berre stadfeste betalinga med et "klikk".
  • Du har full kontroll og oversikt, og kan endre sum og forfallsdato.
  • Du er ikkje avhengig av postkassa heime for å få betalt rekninga, - praktisk når du er på reise.
  • Du har tilgang til elektronisk arkiv i nettbanken for alle dine betalte (og ubetalte) rekningar.

Her finn du dei mest vanlege spørsmåla om eFaktura (Nets)
 

eFaktura