Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Digitale fakturaer

Digitale fakturaer

Som ein del av arbeidet med digitalisering går Vestnes kommune no over til digital fakturadistribusjon. Dette fører til ny rutine for utsending av faktura frå november 2019.

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 71 11 11 43 eller epost faktura@vestnes.kommune.no