Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Avtalegiro

Avtalegiro

Automatisk betaling av faste rekningar

Kva er fordelane med avtalegiro

AvtaleGiro er enkelt, effektivt, oversiktleg og du har full kontroll på rekningane dine.

  • Du blir varsla minst 7 dager før forfall 
  • Kontoen din blir automatisk belasta ved forfall, du slepp å betale giroen i nettbank eller i banken. (treng ikkje nettbank.)
  • Du slepp purring og gebyr ved for sein betaling 
  • Du kan stoppe ei betaling 
  • Du har full oversikt over betalte rekningar i nettbanken og på kontoutskrifta

Her finn du dei mest spurte spørsmåla om AvtaleGiro! (Nets)