Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Smittevern

Smittevern

Kommunen har mange oppgåver innan førebygging og behandling av smittsame sjukdommar. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlova sine bestemmingar blir følgd opp. 

Varsling av smitte

Ved mistanke om utbrudd av smittsame sjukdommar i skular, barnehagar, institusjonar, arbeidsplassar/bedrifter etc. skal den som oppdagar smitteutbruddet snarest mogleg kontakte smittevernlege. Smittevernlegen varslar vidare til aktuelle instansar som legevakt, fastlegar, Mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen er smittevernlege i Vestnes kommune.

Les meir om smittevern på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Sabine Relling Bredeli
Smittevernlege/kommuneoverlege
E-post
Telefon 71 18 41 00
Mobil 909 64 131

Opningstider

Måndag - torsdag 08:30 - 16:00
Fredag 09:30 - 16:00

Telefontid
Kvardagar 09:00 - 15:30

Adresse

Besøksadresse

Brugata 6
6390 Vestnes

Kart