Har du stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalet?

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntalet i ein kommune.

Kven har stemmerett? 

  • Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2023, som er eller har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg
  • Statsborgarar i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innan utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som busett i Noreg seinast 30. juni 2023
  • Personar som ikkje er norske statsborgarar, men som har fylt 18 år innan utgangen av 2023 og har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen

Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deira har stemmerett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet.

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00
Hilde Rekdal
Saksbehandlar
E-post
Telefon 92 02 79 39