Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Reglement og regelverk

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 05
Ellen J Eiknes Forland
Politisk sekretær/arkivleiar
E-post
Telefon 71 18 40 08
Mobil 957 55 959
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 71 18 40 43
Mobil 950 93 306

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart