Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Politiske saker og møte t.o.m. 2019

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Politiske saker og møte t.o.m. 2019

Grunna overgang til ny innsynsløysing, er ikkje denne sida tilgjengeleg no. 

Kontakt arkivet via postmottak@vestnes.kommune.no for innsyn i politiske saker og møte t.o.m. 2019. 

Kontaktinformasjon

Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon +47 90 12 30 50
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon +47 95 09 33 06