Politiske saker og møte t.o.m. 2019

Politiske saker og møte t.o.m. 2019

Grunna overgang til ny innsynsløysing, er ikkje denne sida tilgjengeleg no. 

Kontakt arkivet via postmottak@vestnes.kommune.no for innsyn i politiske saker og møte t.o.m. 2019. 

Kontaktinformasjon

Ellen J Eiknes Forland
Politisk sekretær/arkivleiar
E-post
Telefon 901 23 050
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 950 93 306