Politiske saker og møte t.o.m. 2019

Grunna overgang til ny innsynsløysing, er ikkje denne sida tilgjengeleg no. 

Kontakt arkivet via postmottak@vestnes.kommune.no for innsyn i politiske saker og møte t.o.m. 2019. 

Kontakt

Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon 90 12 30 50
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 95 09 33 06