Politiske parti og gruppeleiarar

Følgjande parti har slik representasjon i Vestnes kommunestyre - valperioden 2023 - 2027

  • Senterpartiet - 4 representantar
  • Høgre - 4 representantar
  • Arbeiderpartiet - 4 representantar
  • Venstre - 1 representant
  • Framstegspartiet - 6 representantar
  • SV - Sosialistisk Venstreparti - 2 representantar
  • Kristeleg Folkeparti - 1 representant
  • Industri- og Næringspartiet - 1 representant

Kontaktinformasjon politiske parti og gruppeleiarar