Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Politisk styring

Politisk styring

KommunestyreKontrollutvaletAdministrasjonsutvaletFormannskapetPlanutvalValstyreAndre nemnder, råd og utval