Ordførar

Ordførar

Geir Inge Lien er ordførar i Vestnes kommune.

Han er leiar i Vestnes kommunestyre og Vestnes formannskap, og er i medlem i Vestnes Senterparti.

Ordføraren har kontor i Rådhuset

Ordføraren sine oppgåver er heimla i kommunelovas kapittel 6: 

  • Ordføreren er kommunen sin rettslege representant og underskriv på kommunen sine vegne, der myndigheit ikkje er tildelt andre
  • Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre dersom han er valt medlem

Bilde kan brukast fritt, men må merkast: Foto: Vestnes kommune

Ordførar i Vestnes kommune Geir Inge Lien - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Klikk her om du vil vite meir om ordførarkjedet.

Kontaktinformasjon

Geir Inge Lien
Ordførar
E-post
Telefon 71 18 40 10
Mobil 911 84 000

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart