Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Ordførar

Ordførar

Randi Bergundhaugen er ordførar i Vestnes kommune.

Ho er leiar i Vestnes kommunestyre og Vestnes formannskap, og er i medlem i Vestnes Høgre.

Ordføraren har kontor i Rådhuset.

Ordføraren sine oppgåver er heimla i kommunelovas kapittel 6: 

  • Ordføreren er kommunen sin rettslege representant og underskriv på kommunen sine vegne, der myndigheit ikkje er tildelt andre
  • Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre dersom han er valt medlem

Bilde kan brukast fritt, men må merkast: Foto: Vestnes kommune


Ordførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen - Klikk for stort bileteOrdførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen

Andre bilder til offentleg bruk

Ordførarkjede

Kontaktinformasjon

Randi Bergundhaugen
Ordførar
E-post
Telefon 920 14 883

Opningstider

Rådhuset 10:00 - 14:00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart