Ordførar

Ordførar

Randi Bergundhaugen er ordførar i Vestnes kommune.

Ho er leiar i Vestnes kommunestyre og Vestnes formannskap, og er i medlem i Vestnes Høgre.

Ordføraren har kontor i Rådhuset.

Ordføraren sine oppgåver er heimla i kommunelovas kapittel 6: 

  • Ordføreren er kommunen sin rettslege representant og underskriv på kommunen sine vegne, der myndigheit ikkje er tildelt andre
  • Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre dersom han er valt medlem

Bilde kan brukast fritt, men må merkast: Foto: Vestnes kommune


Ordførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen - Klikk for stort bileteOrdførar i Vestnes kommune Randi Bergundhaugen 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Klikk her om du vil vite meir om ordførarkjedet.

Kontaktinformasjon

Randi Bergundhaugen
Ordførar
E-post
Telefon 920 14 883

Opningstider

Rådhuset 10:00 - 14:00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart