Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Kontakt oss

Kontakt oss

Finn tilsette og einingar    Meld feil   eDialog

Sentralbord     

Sentralbord rådhuset 71 18 40 00 (ope kvardagar frå 09:00 - 15:00)

Vakttelefonar - bruk etter kl 15:00

  • Eigedomsdrift 901 13 630
    Gjeld kommunale formålsbygg og utleigebustadar. 
  • Teknisk/brannbefal 918 65 725
    Gjeld akuttsituasjonar/feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg

Vil du heller skrive til oss?    

Send epost  

Postadresse: Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes 

Organisasjonsnummer: 939 901 965
Kommunenummer: 1535

Bruk eventuelt kontaktskjema 

Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 05

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart