Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Kontakt oss

Kontakt oss

Finn tilsette og einingar    Meld feil   eDialog

Sentralbord     

Sentralbord rådhuset 71 18 40 00 (ope kvardagar frå 10:00 - 14:00)

Vakttelefonar - bruk etter kl 14:00

  • Eigedomsdrift 901 13 630
    Gjeld kommunale formålsbygg og utleigebustadar. 
  • Teknisk/brannbefal 918 65 725
    Gjeld akuttsituasjonar/feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg

Vil du heller skrive til oss?    

Send epost  

Postadresse: Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes 

Organisasjonsnummer: 939 901 965
Kommunenummer: 1535

Bruk eventuelt kontaktskjema 

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon +47 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart