Kontakt oss

Kontakt oss

Finn tilsette og einingar    Meld feil   eDialog

Sentralbord     

Sentralbord rådhuset 71 18 40 00 (ope kvardagar frå 10:00 - 14:00)

Vakttelefonar - bruk etter kl 14:00

  • Eigedomsdrift 901 13 630
    Gjeld kommunale formålsbygg og utleigebustadar. 
  • Teknisk/brannbefal 918 65 725
    Gjeld akuttsituasjonar/feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg

Vil du heller skrive til oss?    

Send epost  

Postadresse: Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes 

Organisasjonsnummer: 939 901 965
Kommunenummer: 1535

Bruk eventuelt kontaktskjema 

Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart