Valresultat for kommunestyrevalet 2023

Valstyret i Vestnes har i kveld godkjent valresultatet. Her kan ein sjå kven som blir dei nye kommunestyrerepresentantane dei neste 4 åra. Her er og utfyllande informasjon om mandatfordeling og kandidatkåring.

Valde representantar kommunestyret 2023 - 2027 (PDF, 39 kB)
Mandatfordeling kommunestyrevalet 2023 (PDF, 32 kB)
Partisamandrag slengarar (PDF, 37 kB)
Valstyrets møtebok - Kommunestyrevalet 2023 (PDF, 246 kB)
Valstyrets møtebok - Fylkestingsvalet 2023 (PDF, 210 kB)

Sjå også valgresultat.no