Ungdomsstipend for 2023 frå Vestnes ungdomsråd

Vestnes Ungdomsråd lyser ut tre ungdomsstipend à kr 2 500, som etter forslag eller søknad kan tildelast ungdom mellom 13 og 20 år som har utmerka seg i kategoriane song/ musikk, idrett og anna kulturkategori.

Forslag/søknad skal grunngjevast og sendast til: postmottak@vestnes.kommune.no seinast onsdag 7. juni 2023.
Ungdomsrådet deler ut stipenda i kommunestyremøtet den 15.06.2023.