Råd om fugleinfluensa

Det er eit stort utbrot av fugleinfluensa i Noreg, men det er ikkje registrerte tilfelle i Vestnes kommune. Risikoen for smitte til menneske er særs lav, og kan berre skjer dersom du har fysisk kontakt med fuglar. Her er gjeldande råd frå Mattilsynet og FHI: 

Slik unngår du smitte

  • Ikkje ta på døde fuglar. 
  • Hald kjæledyr unna fuglane, spesielt kattar.
  • Om du utvikler influensaliknande plager etter kontakt med fugl, kontakt lege. 

Dersom du finn døde fuglar

Dersom du ønskjer informasjon kan du kontakte sentralbordet til Vestnes kommune på tlf. 71 18 40 00 (kvardagar mellom kl 10:00 - 14:00).

Les meir

Råd til befolkninga om handtering av fugleinfluensa (FHI)

Svar til innbyggarar om fugleinfluensa (Mattilsynet)