Planlagt vedlikehaldsarbeid hos Vestnes Vassverk

Vestnes vassverk har meldt at dei skal drive med utspyling av ledningsnettet, som kan medføre misfarging av vatnet.

Les meir på Vestnes Vassverk sine nettside.