Planlagt vedlikehaldsarbeid hos Vestnes Vassverk

Planlagt vedlikehaldsarbeid hos Vestnes Vassverk

Vestnes vassverk har meldt at dei skal drive med utspyling av ledningsnettet, som kan medføre misfarging av vatnet.

Les meir på Vestnes Vassverk sine nettside.