Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Melding frå Vestnes Vassverk - Lekkasje på Brastadstranda

Melding frå Vestnes Vassverk - Lekkasje på Brastadstranda

Vestnes Vassverk melder på sine nettsider at det er vasslekkasje på Brastadstranda. Brastadstranda 87 - 177 vil være utan vatn i 5-7 timar. 

Vestnes Vassverk si nettside finn du her: https://vestnesvassverk.no/