Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

GassROR IKS gir 5,27 mill. kroner til regional utvikling

Styret i GassROR IKS har innvilga tilsagn på nye 5,2 mill. kroner til regional utvikling. Hittil i år har det interkommunale selskapet gjeve heile 21,9 mill. kroner i utviklingsmidlar.

ProtoMore kunnskapspark AS mottok det største bidrag på heile 4 mill. kroner til medfinansiering av deira inkubatorprogram i 2023 og 2024.

  • Styret har motteke søknadar på mange gode utviklingsprosjekt, og vi er glade for at vi kan bidra med betydelege midlar til regional utvikling, seier styreleiar Per Sverre Ersvik i GassROR IKS.

To støtteordningar

Den totale bevillinga på 5,2 mill kroner fordeler seg med 4,5 mill kroner til regionale prosjekt og 0,7 mill. kroner til Småtiltakspotten (nærmiljøtiltak). Dei regionale midlane utløyser aktivitet og prosjekt på totalt 9,5 mill. kroner. Hittil i år har GassROR IKS innvilga 21,9 mill kroner i støttemidlar, derav 3 mill. kroner til Småtiltakspotten.

Regionale midlar

Fordeling av midlane til regionale prosjekt vart vedteke 28. april 2023.

  • Øverås Idrettslag: 100 000 kr til PCS Open 2023
  • Romsdal Interkommunale Politiske Råd: 300 000 kr til Rundebordskonferansen 2023
  • ProtoMore kunnskapspark AS: 4 mill kr til medfinansiering av inkubatorprogram
  • FIRE stiftelsen Ett skritt videre: 40 000 kr til terrengsyklar
  • Romsdalsmuseet: 90 000 kr til Opplevingstilbodet på Veøya 2023
Styret i GassROR IKS. Foran fra venstre: Gerd Marit Langøy (nestleder), Marianne Stokkereit Aasen, Gunn Randi Seime og Rune Fromeide Sommer. Bak fra venstre: Per Sverre Ersvik (styreleder) og Kristian Skålhavn.

Om GassROR IKS

  • GasROR IKS er eit interkommunalt selskap som forvaltar utviklingsmidlar på vegne av medlemskommunane Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Midlane kjem frå 10% av eigedomsskatten som er knyt til gassbehandlingsanlegget på Nyhamna.
  • Selskapet har som føremål å medverke til utvikling av Molderegionen - fysisk infrastruktur, forskning og utvikling, tilrettelegging for næringslivet og samfunnsutvikling og vidareutvikling av Nyhamna som nasjonalt gassknutepunkt.