Ekstraordinært møte i planutvalet i dag 9. juni

Ekstraordinært møte i planutvalet i dag 9. juni

Det er kalla inn til ekstraordinært møte i planutvalet i dag kl 16:30. Det er sak ang. gnr 20 bnr 142 - Neremsvegen 43, dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan ang ny friskule i Tresfjord som skal behandlast.

Sjå komplett innkalling her