Asfaltering i Remmemsvegen

Asfaltering i Remmemsvegen

Tirsdag 21.06.2022 starta arbeidet med asfaltering i Remmemsvegen. Berekna arbeidstid er to dagar, avhengig av veret. Vegen blir åpna når dette arbeidet er ferdig. 

Bebuarar langs vegen blir anbefalt å parkere utanfor området i tida arbeider føregår. Ein kan parkere på friområdet i Remmemsvika om bilen skal stå på dagtid, dersom ein berre står parkert på natt kan ein og parkere ved skulen. Fartsdemparar blir asfaltert seinare i sommar.