Oversikt over brøytarar

Her er oversikta over inngåtte avtalar om brøyting og strøing i perioden 2023 - 2024. Dersom du ønskjer privat brøyting må dette avtalast direkte med kontraktør i ditt område.

Nye reglar ved klage

Alle kontraktørar skal no brøyte og strø eigne roder. 

Kommunen skal ikkje kontaktast ved mangel på brøyting eller strøing, med mindre det er ein formell klage. Formell klage skal sendast skriftleg til Vestnes kommune til e-post: postmottak@vestnes.kommune.no. Dersom du vil klage på dagsaktuelle hendingar må du ta direkte kontakt med kontaktperson for aktuell rode.

Private avtalar

Om du ønskjer å inngå privat avtale om brøyting og strøing, må du ta direkte kontakt med aktuelt firma/kontaktperson som brøyter i ditt område.  Det er opp til firma/kontaktperson om dei ønskjer å inngå avtale på eit privat område. Kommunen administrere ikkje private avtalar for andre kontraktørar.

Oversikt over roder og brøytarar

Brøyting - frå sesongen 2022/2024
Rode Firma Kontaktperson Telefon
Hjelvika og Vågstranda Talberg Gård Kai Talberg 412 06 086
Gjermundnes - Vikebukt Krogseth Maskin Jonas Krogseth 996 96 842
Daugstad Øvstedal Gard Lasse Øvstedal 905 14 584
Tresfjord Øvstedal Gard Lasse Øvstedal 905 14 584
Skorgen Øvstedal Gard Lasse Øvstedal 905 14 584
Kjersemfjellet Odd Jonny Frostad Odd Jonny Frostad 952 50 541
Helland nord - merka raudt: sentrum/Kollen /Myrateigen/Kråkvika/Skogvegen/ Remmemsråket/ Ny-parkering VVIL/Bobil (PDF, 650 kB) Skavnes AS Tonny Skavnes 902 02 023
Helland sør - merka blått: Myraområdet/nordre sentrum/ kommunehuset/ Hellandhaugen/Remmemsvegen/ Skulevegen (PDF, 650 kB) Sellereite AS Audun Sellereite 908 38 243
Åsbygda Sellereite AS Audun Sellereite 908 38 243
Hagneset/Vestnesbukta Sellereite AS Audun Sellereite 908 38 243
Sørås/Jervell/Ny-jord Øvstedal Gard Lasse Øvstedal 905 14 584
Flate Flate Gard Rune Stokkeland Misfjord 402 00 271
Øverås/Leirvågen Øvstedal Gard Lasse Øvstedal 905 14 584
Tomrefjord - Lid (undergangen og sør) Anders Lid Krogseter Anders Lid Krogseter 905 08 252
Tomrefjord - Vik (undergangen og nord) Sellereite AS Audun Sellereite 908 38 243
Tomrefjord - Lid - Vik (strøing) Sellereite AS Audun Sellereite 908 38 243
Fiksdal (brøyting/strøing) Kristian Bergheim Kristian Bergheim 926 22 239
Rekdal (brøyting) Thor Anders Ringsby Thor Anders Ringsby 476 17 077
Rekdal (strøing) Kristian Bergheim Kristian Bergheim 926 22 239